ارزش گذاری فناوری

ارزش گذاری فناوری

يكي از فعاليتهاي دشوار در زمينه بازاريابي و تجاري سازي فناوري، ارزشيابي و قيمت‌گذاري آنها مي‌باشد. از آنجا كه فناوري جزء دارايي‌هاي معنوي بوده و از ارزش غيرملموس برخوردار مي‌باشد، تبديل كردن ارزش غيرملموس آن به صورت ملموس و بيان آن به زبان پولي، هدف اصلي قيمت‌گذاري فناوري مي‌باشد.
به طور كلي دو رويكرد اساسي براي قيمت‌گذاري وجود دارد كه عبارتند از:
– رويكرد اول: استفاده از روشهاي تجربي مبتني بر سعي و خطا براي تخمين قيمت (قواعد سرانگشتي)
– رويكرد دوم : استفاده از روشهاي علمي و رياضي براي تخمين قيمت
تخمین سرانگشتی، به عنوان يك روش مرسوم در بنگاههاي اقتصادي، تخميني بر اساس ذهنيت متخصصان و تجربه آنها از ارزش محصول صورت مي‌گيرد و براساس آن قيمتي براي ارائه به بازار تعيين مي‌گردد و سپس براساس بازخور گرفته شده از بازار تعديل و اصلاح مي‌شود.
اين روش كاربرد زيادي ندارد، زيرا در مورد حق‌الامتيازهاي مختلف، هزينه‌ها و درآمدها و ريسك‌هاي متفاوتي وجود دارد، اما به عنوان روشي ساده مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
روش‌هاي علمي قيمت‌گذاري فناوري به چهار گروه كلي تقسيم مي‌شوند:
• روش هزينه مبنا
• روش بازار مبنا
• روش درآمد مبنا
• روش گزينه واقعي

مدل های ارزش گذاری فناوری

اشتراک گذاری :

کانال تلگرام

آخرین اخبار و مقالات

ایوند

رویدادهای برگزار شده و آتی

صفحه اینستاگرام

آخرین اخبار را دنبال کنید

کانال آپارات

ویدئوهای آموزشی