ارزش گذاری فناوری

يكي از فعاليتهاي دشوار در زمينه بازاريابي و تجاري سازي فناوري، ارزشيابي و قيمت‌گذاري آنها مي‌باشد. از آنجا كه فناوري جزء دارايي‌هاي معنوي بوده و از ارزش غيرملموس برخوردار مي‌باشد، تبديل كردن ارزش غيرملموس آن به صورت ملموس و بيان آن به زبان پولي، هدف اصلي قيمت‌گذاري فناوري مي‌باشد.
به طور كلي دو رويكرد اساسي براي قيمت‌گذاري وجود دارد كه عبارتند از:
– رويكرد اول: استفاده از روشهاي تجربي مبتني بر سعي و خطا براي تخمين قيمت (قواعد سرانگشتي)
– رويكرد دوم : استفاده از روشهاي علمي و رياضي براي تخمين قيمت
تخمین سرانگشتی، به عنوان يك روش مرسوم در بنگاههاي اقتصادي، تخميني بر اساس ذهنيت متخصصان و تجربه آنها از ارزش محصول صورت مي‌گيرد و براساس آن قيمتي براي ارائه به بازار تعيين مي‌گردد و سپس براساس بازخور گرفته شده از بازار تعديل و اصلاح مي‌شود.
اين روش كاربرد زيادي ندارد، زيرا در مورد حق‌الامتيازهاي مختلف، هزينه‌ها و درآمدها و ريسك‌هاي متفاوتي وجود دارد، اما به عنوان روشي ساده مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
روش‌هاي علمي قيمت‌گذاري فناوري به چهار گروه كلي تقسيم مي‌شوند:
• روش هزينه مبنا
• روش بازار مبنا
• روش درآمد مبنا
• روش گزينه واقعي

مدل های ارزش گذاری فناوری

مهرادتک آماده ارائه خدمات زیر برای جذب سرمایه گذار و تعیین ارزش ریالی آورده ناملموس شما است:

  • تحلیل شرایط طرح و درخواست ارزشگذاری و انتخاب مدل مناسب جذب سرمایه گذاری
  • برآورد ارزش با استفاده از 4 روش (روش هزينه مبنا، روش بازار مبنا، روش درآمد مبنا و روش گزينه واقعي)
  • تهیه پرسشنامه ارزیابی کمی فناوری از کارشناسان حوزه تخصصی
  • تهیه گزارش های فنی و تحلیلی حاصل از ارزشگذاری و ارائه انواع سناریوهای جذب سرمایه گذار
  • حضور در جلسات و ارائه گزارش ارزش گذاری در جلسات مذاکره طرفین و
  • انجام اصلاحات لازم مطابق با توافق مذاکرات طرفین

کانال تلگرام

آخرین اخبار و مقالات

ایوند

رویدادهای برگزار شده و آتی

صفحه اینستاگرام

آخرین اخبار را دنبال کنید

کانال آپارات

ویدئوهای آموزشی