مهرادتک کارگزار انتقال فناوری

مهرادتک مجموعه ای از متخصصین حوزه فناوری، تجارت و کسب و کار است که از سال 1394 به ارائه خدمات مدیریت فناوری و حل چالش های فناوری شرکت های تولیدی از جمله توسعه محصولات جدید یا تأمین مواد اولیه، تجهیزات و دستگاه های پیشرفته با کمک شرکت های دانش بنیان می پردازد. ماموریت ما، تقویت واحدهای R&D (تحقیق و توسعه) شرکت های صنعتی با ایجاد بازوی C&D (ارتباط و توسعه) برای استفاده حداکثری از ظرفیت های فناوری بیرون از شرکت، خلق ارزش و سود آوری بیشتر می باشد.
این شرکت تاکنون خدمات متنوعی به شرکت های صنعتی از جمله: ترسیم نقشه راه فناوری، شناسایی نیازها و رفع آنها، برگزاری رویدادهای فناورانه و در کنار آن، ثبت بیش از 150 اختراع و طرح صنعتی و کمک به دانش بنیان شدن بیش از 30 شرکت به خصوص در حوزه صنایع شیمیایی با مدل مدیریت فناوری 360 درجه ارائه کرده است.

مدیریت فناوری با مهرادتک

مهرادتک کارگزار انتقال فناوری

مهرادتک مجموعه ای از متخصصین حوزه فناوری، تجارت و کسب و کار است که از سال 1394 به ارائه خدمات مدیریت فناوری و حل چالش های فناوری شرکت های تولیدی از جمله توسعه محصولات جدید یا تأمین مواد اولیه، تجهیزات و دستگاه های پیشرفته با کمک شرکت های دانش بنیان می پردازد. ماموریت ما، تقویت واحدهای R&D (تحقیق و توسعه) شرکت های صنعتی با ایجاد بازوی C&D (ارتباط و توسعه) برای استفاده حداکثری از ظرفیت های فناوری بیرون از شرکت، خلق ارزش و سود آوری بیشتر می باشد.
این شرکت تاکنون خدمات متنوعی به شرکت های صنعتی از جمله: ترسیم نقشه راه فناوری، شناسایی نیازها و رفع آنها، برگزاری رویدادهای فناورانه و در کنار آن، ثبت بیش از 150 اختراع و طرح صنعتی و کمک به دانش بنیان شدن بیش از 30 شرکت به خصوص در حوزه صنایع شیمیایی با مدل مدیریت فناوری 360 درجه ارائه کرده است.

مدیریت فناوری با مهرادتک

شما هم به مهرادتک بپیوندید!

پیوستن به مهرادتک برای حل چالش های صنایع

جدیدترین نیازهای صنایع به دانش فنی

دستاوردهای مهرادتک

0 +
ثبت اختراع و طرح صنعتی
0 +
شرکت های متقاضی
0 +
مشاوره دانش بنیان
0 +
ارزش گذاری و انتقال فناوری

از نگاه مشتریان

رویداد فولادی شو