آزمون انتخاب مناسب ترین مدل برای قرارداد انتقال فناوری

زمان پاسخ به هر سوال سی ثانیه می باشد. اگر آماده اید دکمه شروع را بزنید.

چگونگی قرارداد مابین شرکت متقاضی فناوری و فناور

بیایید فرض کنیم که جذب یک فناوری برای شرکت و واگذاری دانش فنی خودمان به شرکت یا تیم دیگری باشد. پس از عبور از مراحل اولیه فنی، وارد مذاکرات همکاری شود. مدل همکاری و نوع قرارداد همکاری، یک سوال بسیار جدی برای طرفین است. موفقیت در این همکاری جدید، رابطه مستقیم با کیفیت و درستی مدل همکاری انتخاب شده دارد. گاهی این گزینه ها آنقدر مهم می شوند که در انتخاب دچار ابهام می شویم.

 

در ارائه یک فناوری به یک سرمایه گذار یا مذاکره یک شرکت صنعتی با یک فناور و شرکت دانش بنیان برای دریافت دانش فنی، انتخاب مدل مذاکره اهمیت زیادی پیدا می کند.

انتقال دانش فنی فناور به متقاضی به چه شکلی باشد؟ آیا فناور به عنوان کارشناس تحقیق و توسعه، فناوری را در شرکت پیاده کند؟ آیا یک شرکت جدید مشترک تأسیس شود؟ بهتر نیست دانش فنی به قیمت مشخصی کامل فروخته شود؟ گرفتن رویالتی چطور؟

 

آزمون انتخاب روش انتقال فناوری در واقع بر مبنای شرایط فناور و سرمایه گذار، محصول و مرحله رشد آن و پارامترهای دیگر تنظیم می شود. مدل های مختلفی توسط دانشمندان و پژوهشگران این حوزه ارائه شده ولی به صورت کلی 15 مدل مختلف برای انتقال فناوری تعریف شده است. ما در اين مدل از روش دکتر آراستی و همکاران[1] استفاده کردیم. آن­ها برای انتخاب روش مناسب، چهار روش مشهور چیسا، رابرت و بری، فورد و گیلبرت را یکپارچه کردند. این آزمون در واقع يک ماتريس تصميم گيري است که در انتها، روش (يا روش هاي) مناسب براي انتقال فناوري تعیین می شود.

[1] آراستي محمدرضا، مدرس يزدي محمد، دلاوري مهدي، ارايه مدلي جامع براي انتخاب روش مناسب انتقال فناوري، مهندسي صنايع و مديريت (شريف ويژه علوم مهندسي)، مرداد - شهريور 1387، دوره 24 شماره43، صفحه 145-153.

 

 

این آزمون شامل 16 سوال و حالت مختلف است. با در نظر گرفتن شرایط خود به عنوان فناور یا شرکت متقاضی فناوری و در نظر گرفتن شرایط فناوری، محصول، بازار و شرایط طرف دیگر مذاکره، به این سوالات پاسخ دهید. بعد از مشخص کردن پاسخ ها و شرایط خود، 3 اولویت مدل مذاکره و قرارداد از پاسخ های شما بدست می آید. متناسب با مدل های پیشنهادی و بررسی دقیق تر اولویت ها، می توانید بهترین و مناسب ترین مدل و سپس قرارداد را برای خود تنظیم کنید.

 

زمان پاسخ به هر سوال سی ثانیه می باشد. اگر آماده اید دکمه شروع را بزنید.

جهت دریافت دروه آموزشی آشنایی با انواع مدل های قرار داد انتقال فناوری با تدریس مدیر عامل مهرادتک در رویداد اینوماین دانشگاه تهران بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دیدگاه خود را بنویسید