آزمون انتخاب روش انتقال فناوری

زمانی که فناور و شرکت متقاضی، از لحاظ فنی به توافق همکاری می رسند، سوالات مهمی مطرح می شود.

انتقال دانش فنی فناور به متقاضی به چه شکلی صورت گیرد؟ آیا فناور به عنوان کارشناس تحقیق و توسعه قناوری را در شرکت پیاده کند؟ آیا یک شرکت جدید مشترک تأسیس شود؟ بهتر نیست دانش فنی به قیمت مشخصی کامل فروخته شود؟ گرفتن رویالتی چطوره؟

 

برای انتقال موفقیت آمیز فناوری عوامل گوناگونی تأثیر گذار هستند که در نهایت منجر به انتخاب یکی از 15 روش مرسوم انتقال فناوری می شود.

عباس رضایی پندری و همکارش در پژوهشی[1] طی بررسی پرسشنامه ای عوامل اصلی انتقال موفق فناوری معرفی کردند که 5 عامل به عنوان عوامل اصلی و مستقل مشخص شدند.

 

 

شکل گرافیکی مناسب

شکل 2 روش انتقال فناوری

 

 

این آزمون به ما کمک می کند تا مناسب ترین مدل یا مدل ها برای عقد قرارداد همکاری خود را با فناور یا متقاضی پیدا کنیم.

اين مدل[2]، چهار روش مشهور چیسا، رابرت و بری، فورد و گیلبرت را یکپارچه کرده تا روش مناسب انتقال فناوري انتخاب شود. این مدل شامل يک ماتريس تصميم گيري است که در آن با توجه به وضعيت هر يک از عوامل، روش (يا روش هاي) مناسب براي انتقال فناوري مورد نظر انتخاب مي شود.

 

[counter]

 

برای شروع آزمون انتخاب مدل مناسب انتقال فناوری کلیک کنید.

[test]

از نظر شما این مطلب مفید بود؟

دیدگاه خود را بنویسید

کانال تلگرام

آخرین اخبار و مقالات

ایوند

رویدادهای برگزار شده و آتی

صفحه اینستاگرام

آخرین اخبار را دنبال کنید

کانال آپارات

ویدئوهای آموزشی