Conversion rate optimization-rafiki

ارزشگذاری فناوری

تعدادی از افراد با یکدیگر شرکتی را راه اندازی می کنند و اکنون می خواهند ارزش شرکت و سهم خود از آن را بدانند. شرکت یا فردی به دانش فنی خاصی دست یافته، دنبال سرمایه گذار است یا قصد دارد آن را بفروشد؛ کسب و کاری به حدی از رشد رسیده و اکنون برای ادامه رشد و حرکت نیاز به سرمایه دارد؛ برای این موارد و مواردی از این دست باید سراغ ارزشگذاری برویم. در این مطلب با ما همراه شوید تا مفهوم ارزشگذاری، مدارک مورد نیاز، مراحل آن و … را بهتر و بیشتر بشناسید.

ارزشگذاری یعنی چه؟

ارزشگذاری یعنی تعیین ارزش فعلی یک دارایی، شرکت یا کسب و کار. اصولا شرکت ها هنگامی که به حدی از رشد می رسند به دنبال افزایش سرمایه برای خرید تجهیزات پیشرفته تر، ماشین آلات کارآمدتر، مواد اولیه مرغوب تر، نیروی انسانی متخصص تر و… پیدا می کنند. لازمه افزایش سرمایه، وجود سرمایه گذار است. اولین سوالی که سرمایه گذار می پرسد این است: شرکت شما چقدر می ارزد؟ چه مقدار سهام به من تعلق می گیرد؟ حال ارزشگذاری اهمیت می یابد زیرا شرکت هایی که دارای دارایی های ناملموس و فناوری هستند در مقابل عدد و ارقام و دارایی عددی قرار می گیرند. همچنین ارزشگذاری در موارد متعددی مورد استفاده است. ارزشگذاری یا برای دانش فنی صورت می گیرد و یا برای شرکت. روش های مورد استفاده برای هر دوی این موارد با یکدیگر متفاوت است که تشخیص آنها نیاز به تخصص و تجربه فراوان دارد.

انواع روش های ارزشگذاری

1. روش هزینه محور: محاسبه هزینه هایی که برای رسیدن به یک دانش فنی یا فرمول به کار رفته و تعیین نرخ روز آنها.

2. روش بازار محور: بررسی محصولات و دانش های فنی مشابه در صنعت و ارزشگذاری برمبنای آنها.

3. روش درآمد محور: محاسبه درآمدهای آتی شرکت براساس ارزشی ایجاد شده به نرخ روز.

4. جریان های نقد تنزیلی: محاسبه جریان های نقدی آتی توسط جریان های نقدی فعلی.

5. روش های مبتنی بر آمار و احتمال: مانند روش مونت کارلو، فرست شیکاگو و… که با توجه به عدم قطعیت زیاد در دنیای امروزه این دسته از روش ها مورد استقبال است.

انتخاب هر کدام از این روش ها براساس یکسری از چارچوب ها صورت می گیرد. بنابراین نمی توان برای همه انواع ارزشگذاری یک نسخه پیچید.

ارزشگذاری برای چه محصولات یا خدماتی انجام می شود؟

همانطور که در بالا گفته شد ارزشگذاری یا برای یک دانش فنی انجام می شود یا برای یک شرکت. دانش فنی منظور روش و فرایند تولید یک محصول یا خدمت است که جدید و فناورانه می باشد؛ در شرکت ها هم دانش فنی که چارچوبی برای فعالیت شرکت ها می باشد شامل ارزشگذاری می شود.

در ارزشگذاری فناورانه نکته مهمی که وجود دارد این است که مدارک و مستنداتی در دسترس باشد که جایگاه شرکت را در حال حاضر مشخص می کند. بهتر است یک نمودار برای شرکت ها در نظر گرفته شود که با آنالیز شرکت در زمینه های درآمد، هزینه، تعداد نیروها، تعداد پرسنل و… بتواند جایگاه شرکت را مشخص کند که آیا شرکت در ابتدای کار است یا خیر؟ از دره مرگ عبور کرده است؟ و… . مستنداتی که در این مرحله جمع آوری می شود باید شفاف، گویا و قابل فهم باشد زیرا با توجه به این مستندات، تصمیم گیری برای روش و نحوه ارزشگذاری صورت می گیرد. درنتیجه هرچه عدم قطعیت و ابهام در جمع آوری مستندات کمتر باشد، احتمال انتخاب بهترین روش بیشتر می شود. مثلا در روش دارایی محور، شرکت باید دارایی های ملموس و ناملموس خود را بطور کامل بیان کند؛ دارایی های ملموس مانند ساختمان، زمین، ماشین آلات و…، دارایی های ناملموس مانند اختراعات، سهم بازار، برند ثبت شده و… .

نکته مهم قابل توجه این است که در ارزشگذاری، وجود طرح کسب و کار ضروری است. همچنین کیفیت طرح کسب و کار شرکت نیز مهم است. زیرا بسیاری از موارد موجود در طرح کسب و کار می تواند در ارزشگذاری مفید و موثر باشد.

انتخاب هر کدام از این روش ها براساس یکسری از چارچوب ها صورت می گیرد. بنابراین نمی توان برای همه انواع ارزشگذاری یک نسخه پیچید.

مدارک و گواهی های لازم برای ارزشگذاری

ارزش گذاری باید به گونه ای باشد که برای هر دو طرف، سرمایه گذار و سرمایه پذیر، قابل درک و فهم باشد. به همین دلیل تدوین آن باید بصورت واقعی و گویا انجام بگیرد. لازمه این کار همکاری مضاعف متقاضی  با شرکتی است که این خدمت را ارئه می کند.

در فرایند صحیح ارزشگذاری، ارائه تمامی مدارک و مستندات شرکت از جمله مستندات ثبتی و مالیاتی، اظهارنامه ها، مستندات مربوط به فروش و مالی، دارایی های فیزیکی و تمامی مستندات و اطلاعات شرکت (بجز فرمول دانش فنی)، ضروری است. درنهایت ارزشی که گذاشته می شود مبنای مذاکرات بعدی خواهد بود.

مراحل ارزشگذاری در مهرادتک

مراحل ارزش گذاری در شرکت مهرادتک بصورت زیر می باشد:
 1. جلسه مشاوره: شناسایی اهداف، انگیزه ها، برنامه های متقاضی برای ارزشگذاری و همچنین ارزیابی مستندات
 2. مشخص شدن قالب همکاری
 3. بررسی قرارداد از جانب مشتری و جمع بندی
 4. امضا و عقد قرارداد
 5. انجام پروژه
 6. ارائه طرح ارزشگذاری به متقاضی
 7. برگزاری جلسات مذاکره نهایی و کمک به جذب سرمایه یا فروش دانش فنی
waterfall method-pana (1)

مراحل ارزشگذاری درمهرادتک

متیل استات
مراحل ارزش گذاری در شرکت مهرادتک بصورت زیر می باشد:
 1. جلسه مشاوره: شناسایی اهداف، انگیزه ها، برنامه های متقاضی برای ارزشگذاری و همچنین ارزیابی مستندات
 2. مشخص شدن قالب همکاری
 3. بررسی قرارداد از جانب مشتری و جمع بندی
 4. امضا و عقد قرارداد
 5. انجام پروژه
 6. ارائه طرح ارزشگذاری به متقاضی
 7. برگزاری جلسات مذاکره نهایی و کمک به جذب سرمایه یا فروش دانش فنی

تمایز مهرادتک با دیگر همکاران

شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی زیادی ارزشگذاری را انجام می دهند اما بیشتر این شرکت ها ارزشگذاری مالی انجام میدهند، مانند موسسات مالی و حسابرسی و کارگزاران بورسی. در این نوع، دارایی های ملموس و فیزیکی محاسبه می شود. تعداد شرکت های معدودی در زمینه ارزشگذاری دانش فنی مشغول هستند که باز هم به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول دانش فنی را از جنبه های مالی و فروش ارزشگذاری می کنند، در دسته دوم دانش فنی از جنبه های فنی و بازار بررسی می شود که مهرادتک در این دسته قرار می گیرد. تمایز این خدمت فناورانه ما با دیگر همکاران بصورت زیر است:

 • انتخاب مناسبترین روش برای ارزشگذاری با کمک آنالیزها و بررسی های دقیق. با توجه به کتاب ها و منابع مختلف. روش های زیادی برای ارزشگذاری وجود دارد که در صورت انتخاب نادرست آنها، ممکن است شرکت از مسیر رشد خودش خارج شود.
 • تیم مهرادتک در ارزشگذاری، چارچوب هایی را دارد که با استفاده از آنها می تواند بهترین و بهینه ترین متدها و روش هایی که در این سال ها آزمایش خود را پس داده اند، به کار گیرد.
 • در ارزشگذاری تجربه های عملی بسیار موثر خواهند بود. تیم مهرادتک در بطن بسیاری از پروژه های ارزشگذاری بوده و مدیریت آنها را بر عهده داشته است؛ همین مورد باعث می شود یک تیم با تجربه و همدل در کنار شرکت ها قرار گیرد تا به نتیجه مطلوب برسند.

چالش های مسیر

بزرگترین چالش در ارزشگذاری، انتخاب روش آن است. تقریبا 15 روش اصلی برای ارزشگذاری وجود دارد که مهمترین آنها در بالا ذکر شد. این انتخاب تاثیر مستقیم و بسزایی در مقدار ارزش و رقم آن می گذارد، به همین دلیل لازم است از افراد متخصص و مجرب در این زمینه راهنمایی گرفته شود. مثلا در بعضی مواقع روش هزینه محور نمی تواند صحیح باشد؛ زیرا در آن صرفا به حجم هزینه ها توجه می شود و سابقه علمی افراد و زمانی که برای آن گذاشته شده در نظر گرفته نمی شود؛ در نتیجه ممکن است رقمی بسیار پایین تر از رقم واقعی بدست آید. روش دارایی محور بیشتر برای زمانی مناسب خواهد بود که شرکت در حال انحلال است و شرکا قصد دارند باقیمانده دارایی های شرکت را با توجه به ارزششان تقسیم کنند. همچنین روش دارایی محور برای توسعه محصول یا شرکت مناسب بنظر نمی رسد.

به هرحال این چالش ها در ارزشگذاری وجود دارد ولی قابل رفع می باشد. تیم متخصص می تواند این چالش ها را به بهترین نحو مدیریت کند و واقعی ترین ارزش را برای شرکت یا دانش فنی بدست آورد.

چرا مهرادتک

چرا مهرادتک!

پروژه های موفق ارزش گذاری ما

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان پیام دهید.

ثبت درخواست مشاوره رایگان

فرم ثبت درخواست مشاوره رایگان در صفحه "ثبت اختراع و طرح صنعتی"

 • Max. file size: 128 MB.

خدمات °360 مهرادتک

اگر شما هنوز برای ایده یا کسب و کار فناورانه خود طرح کسب و کار تدوین نکرده اید، و یا نیاز به مشاوره در این زمینه دارید؛ با ما در تماس باشید.

رویداد فولادی شو