آشنایی با تیم ما

پشت صحنه موفقیت مهرادتک چه کسانی هستند؟

درباره مهرادتک …

پشت صحنه موفقیت ما

مهدی مرادی

 • مدیرعامل شرکت مهرادتک
 • دکتری مهندسی مکانیک گرایش کامپوزیت های پایه پلیمری
 • متخصص ارزشگذاری و تبادل فناوری
 • دارای گواهینامه مشاوره شناسایی نیازهای واحدهای صنعتی
 • دارای بیش از 30 مقاله، کتاب و تالیفات علمی و تخصصی

سید محمد حسین دانش

 • عضو هیئت مدیره و مدیر کارخانه توسعه فناوری مهرادتک
 • کارشناس ارشد مهندسی انرژی گرایش تبدیل انرژی
 • کارآفرین سریالی، متخصص عارضه یابی و مدیریت صادرات واحدهای صنعتی
 • عضو هیئت امنای کلینیک صنعت و دارای گواهینامه احیاگر واحد های صنعتی و داور اختراعات

مجتبی یزدی

 • مسئول تحقیق و توسعه کارخانه توسعه فناوری مهرادتک
 • دکتری شیمی گرایش شیمی آلی
 • متخصص سنتز نانوآمیزه های پلیمری و نانو مواد هسته-پوسته
 • دارای بیش از 20 گواهینامه در زمینه های مختلف علمی و تحقیقاتی
 • دارای بیش از 7 مقاله، کتاب و تالیفات تخصصی 
 • داور ژورنال Polymer Composites و بیش از 10 سال سابقه تدریس دروس تخصصی شیمی در دانشگاه

عباس احمدوند

 • مدیر بخش خدمات فناوری مهرادتک
 • کارشناس ارشد مکانیک گرایش تبدیل انرژی
 • متخصص تدوین و ارزیابی اختراع، دانش بنیان و طرح کسب و کار
 • دارای گواهی نامه داوری ثبت اختراع و تدوین طرح کسب و کار

معصومه بختیاری

 • مدیر امور اجرایی مهرادتک
 • کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی
 • متخصص امور داخلی و سازمانی

فاطمه سخندان

 • کارشناس فنی مهرادتک
 • کارشناس ارشد مهندسی شیمی گرایش محیط زیست
 • متخصص ارزیابی فناوری های صنایع شیمیایی
 • دارای دو مقاله ISI و دو مقاله کنفرانسی در کنفرانس بین المللی ICHEC
 • مدرس در مدارس بین المللی از جمله savior

فیروزه رئیس میرزایی

 • کارشناس اداری مهرادتک
 • کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی گرایش زراعت
 • متخصص برنامه ریزی و سازماندهی پروژه ها

محدثه غفاری

 • مسئول بخش بازاریابی و مارکتینگ مهرادتک
 • کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش استراتژی
 • متخصص بازاریابی و تولید محتوا
 • دارای گواهینامه توانا (تدوین استراتژی و مارکتینگ پلن برای کسب و کارها)

چرا مهرادتک

چرا مهرادتک!

رویداد فولادی شو