توسعه فناوری

ارزش گذاری فناوری

يكي از فعاليتهاي دشوار در زمينه بازاريابي و تجاري سازي فناوري، ارزشيابي و قيمت‌گذاري آنها مي‌باشد. از آنجا كه فناوري جزء دارايي‌هاي معنوي بوده و از ارزش غيرملموس برخوردار مي‌باشد، تبديل كردن ارزش غيرملموس آن به صورت ملموس و بيان آن به زبان پولي، هدف اصلي قيمت‌گذاري فناوري مي‌باشد. به طور كلي دو رويكرد اساسي

بیشتر بخوانید

تدوین طرح کسب و کار

طرح کسب و کار یا برنامه تجاری (به اختصار BP) عبارت است از توصیف جوانب مختلف شروع فعالیت یک واحد تجاری یا فناوری، شامل نوع محصول، تقاضای بازار، نیروی کار و نیازهای مالی. تدوین برنامه تجاری از دوجهت برای یک واحد تجاری بااهمیت و سودمند است: برنامه تجاری ابزاری کارامد و ضروری برای مدیریت سازمان است تا بداند درطول یک دوره

بیشتر بخوانید

طراحی مدل کسب و کار

مدل کسب و کار ساختار ساده‌ای از واقعیت است. مدل کسب و کار ابزاری مفهومی که شامل مجموعه‌ای از عناصر و ارتباط آن‌ها بوده و منطق شرکت جهت درآمدزایی را نشان می‌دهد. این توصیف ارزشی است که شرکتی به یک یا بخشی از مشتریان می‌دهد و معماری یک بنگاه و شبکه شرکایش جهت خلق، بازاریابی و تحویل ارزش ارتباط سرمایه‌ای یک یا

بیشتر بخوانید

تدوین چشم انداز و نقشه راه

نقشه راه، همانند یک راهنما موجب روشن شدن افقهای زمانی آینده شده و بر اساس بهبود و ارتقای کیفی محصولات، پایه ریزی می شود. پس از تقسیم بندی محصولات تولیدی و فناوری های شرکت در نواحی چهارگانه ماتریس چرخه عمر یا Boston Consulting Group (BCG)، تصمیم های متناسب با بهبود و یا ارتقای اساسی محصولات اخذ

بیشتر بخوانید

ارزیابی سطح فناوری (TRL)

یکی از اولین اقدامات توسعه فناوری، بررسی سطح آمادگی فناوری با روش TRL  است. سطح آمادگی فناوری معیاری است که برای ارزیابی بلوغ فناوری های در حال تکامل که در حال توسعه یا بکارگیری های اولیه است، استفاده می شود (Wikipedia). با بررسی این موضوع وضعیت فناوری، اقدامات مورد نیاز برای اصلاح و تکمیل مشخص می گردد

بیشتر بخوانید

توسعه فناوری

پس از شکل گیری ایده و پردازش آن و نیز ثبت شدن آن به عنوان یک اختراع یا طرح صنعتی، گام بعدی توسعه فناوری است. در این مرحله قبل از ورود رسمی به بازار و شروع کسب و کار چندین اقدام حیاتی باید صورت گیرد: ارزیابی سطح فناوری (TRL): باید مشخص کنیم که وضعیت فعلی فناوری ما در چه مرحله ای قرار دارد

بیشتر بخوانید