درباره ما

معرفی مرکز

این مرکز یک مجموعه در حوزه خدمات فناوری و تجاری سازی فناوری است که فعالیت های خود را از سال 89 شروع کرده است و تاکنون به بیش از 180 ایده، پروژه، اختراع، فناوری، خدمت ارائه کرده است. هدف این مجموعه ارائه انواع خدمات برای ساده کردن فرایند تجاری شدن ایده ها، رفع مشکلات با نوآوری و در

بیشتر بخوانید