دوره آشنایی با انواع مدل های قرارداد انتقال فناوری

دوره آشنایی با انواع مدل های قرارداد انتقال فناوری

در این دوره چه چیزی یاد می گیریم؟

1. عوامل موثر در انتخاب مدل همکاری بین فناور و متقاضی فناوری

2. معرفی انواع مدل های قراردادی و سهامی

3. مزایا و معایب مدل های انتقال فناوری

4. انتخاب مدل مناسب برای طرح خودمان

5. 16 مدل مرسوم در تنظیم قراردادهای انتقال فناوری

دروه آموزشی آشنایی با انواع مدل های قرار داد انتقال فناوری با تدریس مدیر عامل مهرادتک در رویداد اینوماین
رویداد فولادی شو