اسماعیل فرمانی

اسماعیل فرمانی

کارشناس فنی

کارشناس ارشد مهندسی شیمی و طراحی فرآیند و کارشناس فناوری های حوزه پلیمر و شیمی

گروه واتساپ

آخرین اخبار

ایوند

رویدادهای برگزار شده و آتی

صفحه اینستاگرام

آخرین اخبار را دنبال کنید

کانال آپارات

ویدئوهای آموزشی