فاطمه سخندان

فاطمه سخندان

کارشناس فنی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کارشناس ارزیابی فنی، کارشناس ثبت اختراع داخلی و ثبت شرکت دانش بنیان
ارزیاب فنی طرح های فناورانه

گروه واتساپ

آخرین اخبار

ایوند

رویدادهای برگزار شده و آتی

صفحه اینستاگرام

آخرین اخبار را دنبال کنید

کانال آپارات

ویدئوهای آموزشی