مجتبی یزدی

مجتبی یزدی

مسئول تحقیق و توسعه

دکتری شیمی آلی
داور ژورنال Wiley: Polymer Composites
سخنران در هجدهمین کنگره شیمی ایران
استاد دانشگاه
متخصص در سنتز نانوآمیزه های پلیمری و نانو مواد هسته-پوسته

گروه واتساپ

آخرین اخبار

ایوند

رویدادهای برگزار شده و آتی

صفحه اینستاگرام

آخرین اخبار را دنبال کنید

کانال آپارات

ویدئوهای آموزشی