محمد حسین دانش

محمد حسین دانش

رئیس هیئت مدیره

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، کارآفرین، منتور، مشاور سرمایه گذاری، مدیر ارزیابی اقتصادی

گروه واتساپ

آخرین اخبار

ایوند

رویدادهای برگزار شده و آتی

صفحه اینستاگرام

آخرین اخبار را دنبال کنید

کانال آپارات

ویدئوهای آموزشی