معصومه بختیاری

معصومه بختیاری

مدیر داخلی

کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی، کارشناس امور اجرایی ثبت اختراع و ثبت شرکت دانش بنیان، مشاور کارآفرینی در حوزه زنان

گروه واتساپ

آخرین اخبار

ایوند

رویدادهای برگزار شده و آتی

صفحه اینستاگرام

آخرین اخبار را دنبال کنید

کانال آپارات

ویدئوهای آموزشی