مهدی امیری

مهدی امیری

کارشناس فنی

کارشناس ارشد مهندسی شیمی و کارشناس ثبت اختراع و ثبت شرکت دانش بنیان، طراح فرایندهای شیمی و پلیمر

گروه واتساپ

آخرین اخبار

ایوند

رویدادهای برگزار شده و آتی

صفحه اینستاگرام

آخرین اخبار را دنبال کنید

کانال آپارات

ویدئوهای آموزشی