مهدی مرادی

مهدی مرادی

مدیرعامل

تحصیلات : دکتری مهندس مکانیک
سوابق : متخصص حوزه های کامپوزیت ها و فناوری نانو ، متخصص تجاری سازی فناوری ، مشاور امور ثبت اختراعات داخلی و شرکت های دانش بنیان ، کارآفرین ، داور مالکیت فکری ، مدیر ارزیابی فنی و انتقال فناوری

کانال تلگرام

آخرین اخبار و مقالات

ایوند

رویدادهای برگزار شده و آتی

صفحه اینستاگرام

آخرین اخبار را دنبال کنید

کانال آپارات

ویدئوهای آموزشی