مهدی مرادی

مهدی مرادی

مدیرعامل

دکتری مهندس مکانیک
متخصص حوزه های کامپوزیت ها و فناوری نانو، متخصص تجاری سازی فناوری، مشاور امور ثبت اختراعات داخلی و شرکت های دانش بنیان، کارآفرین، داور مالکیت فکری، مدیر ارزیابی فنی و انتقال فناوری

کانال تلگرام

آخرین اخبار و مقالات

ایوند

رویدادهای برگزار شده و آتی

صفحه اینستاگرام

آخرین اخبار را دنبال کنید

کانال آپارات

ویدئوهای آموزشی