آجر آذرخش

اختراع می‌کنم پس هستم

یکی از نخستین اتفاقاتی که پژوهشگران را از یک سو و شرکت‌های صنعتی را از محیط خود بیرون می‌آورد، اختراع است. هر کدام از آنها، نوآوری در کار خود ایجاد کردن که می‌تواند تغییری را در این صنعت ایجاد کند. اینجاست که به فکر ثبت این نوآوری خود می افتند.   در این مرحله است

بیشتر بخوانید
رویداد فولادی شو